کتاب هشتم
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢  کلمات کلیدی:

 student book 8

prospect 1

 

 

 

 

 


 
کتاب هفتم
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۱  کلمات کلیدی:
 
نمونه سوالات پایه هفتم
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:
 
زبان اول متوسطه(هفتم)
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:

کتاب جدیدالتألیف زبان انگلیسی اول متوسطه پایان ترس دانش‌آموزان از زبان انگلیسی/ آموزش با صدای یک انگلیسی‌زبان

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: خروجی درس زبان انگلیسی اول «متوسطه اول» این است که دانش‌آموزان بتوانند با یکدیگر مکالمه و محاوره‌های ساده را داشته باشند و خودشان را معرفی کنند. امسال تمام کتب پایه سوم ابتدایی و اول «متوسطه اول» (اول راهنمایی) جدید‌التألیف است و تغییرات اساسی در آنها صورت گرفته است. یکی از درس‌هایی که همواره درباره آن نقدهای متعدد وجود داشته، درس زبان انگلیسی است؛ درسی که به گفته تعدادی زیادی کارشناسان تعلیم و تربیت نتوانسته است تاکنون به اهداف مورد نظر آموزش در بحث زبان‌های خارجه دست یابد.

اما امسال کتاب زبان انگلیسی پایه اول «متوسطه اول» با رویکرد جدید تولید شده است .این کتاب بر همسو با برنامه درسی ملی تولید شده است. * رویکرد برنامه درسی زبان انگلیسی «ارتباط‌ محور» است. در بحث آموزش زبان انگلیسی، روش، محتوا و شیوه با روش و محتوای قبلی متفاوت است. برنامه آموزش زبان انگلیسی در دوره قبل عمدتاً به دو مهارت خواندن (Reading) و نوشتن (writing) توجه داشت و دانش‌آموز مجبور بود متنی را بخواند و به پرسش‌هایی که از وی خواسته بودند، جواب دهد که عمدتاً به عنوان یک مهارت دریافتی منجر به حفظ کردن گرامر زبان خارجی منجر می‌شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه تغییر در درس زبان خارجی براساس برنامه درسی ملی است، افزود: در برنامه درسی ملی در حوزه یادگیری زبان، رویکرد ارتباطی را تعقیب می‌کنیم که نتیجه آن تقویت زبان انگلیسی و حفظ فرهنگ ملی کشورمان است، یعنی با ارزش‌های محوری خودمان در محیط پیرامون ایجاد ارتباط می‌کنیم و در زندگی روزمره از محتوای آموزشی زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم. وی با بیان اینکه در رویکرد ارتباط‌ محور علاوه بر خواندن و نوشتن، مهارت صحبت کردن هم مطرح است، گفت: پیش‌نیاز مهارت صحبت کردن در آموزش زبان، گوش دادن است؛ یعنی برای صحبت کردن نیازمند هستیم که اول خوب گوش دهیم.

* عمده فعالیت در برنامه درسی زبان انگلیسی، گوش دادن است. دوره گوش دادن دوره سکوت مهارت زبانی است. دوره مهارت سکوت زبانی وقتی است که گوش با آهنگ، الفاظ و هجاها آشنا می‌شود؛ برای آموزش زبان دوم باید شرایطی را فراهم کنیم که به طور نسبی سکوت زبانی اتفاق بیفتد، به همین جهت برای ما مهارت گوش دادن اهمیت بسزایی دارد و این مهارت باید در دانش‌آموزان تقویت شود.عمده فعالیت در برنامه درسی جدید، گوش دادن است؛ به این معنی که سی‌دی یا نوار آموزشی پخش می‌شود و دانش‌آموز گوش می‌دهد و فعالیت‌هایی که از دانش‌آموز خواسته‌اند مبتنی بر دانش بصری است نه دانش حفظی.

* ابتدا دانش‌آموزان تست می‌شوند: معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به درس‌های ارائه‌شده در کتاب زبان انگلیسی متوسطه اول اشاره کرد و اظهار داشت: درس اول، خوشامد welcome است که البته این درس را درس صفر نام گذاشتیم که همان تست کردن دانش‌آموزان است تا ببینیم چقدر با زبان انگلیسی آشنا هستند. در درس صفر به دانش‌آموز تصاویری را نشان می‌دهیم و از او می‌خواهیم آن دسته از تصاویری که برای وی آشنا هستند را علامت بزند که البته اشکالی هستند که معتقدیم دانش‌آموز در دوره دبستان با آن برخورد کرده است مانند هتل، پست، فوتبال، آمبولانس، سی‌دی، استارت کردن در کامپیوتر، تلفن، بانک، پلیس. در بخش دیگری از همین درس، از دانش‌آموز می‌خواهیم هر واژه‌ای که می‌تواند، به انگلیسی بنویسد یا هر حروفی را که می‌شناسد، علامت بزند. در بخش دیگری از این درس از دانش‌آموز می‌خواهیم شماره‌هایی را که می‌شناسد علامت بزند که البته دانش‌آموزان عمدتاً باید اعداد را بشناسند چون در درس ساعت دوره سوم ابتدایی، اعداد انگلیسی را یاد گرفته‌اند یا از دانش‌آموز می‌خواهیم شماره تلفن خود را به انگلیسی بنویسد. براساس درس صفر، معلم پیش‌زمینه‌ای را از دانش‌آموزان کلاس به دست می‌آورد و بر همان اساس برای تدریس دانش‌آموزان برنامه‌ریزی می‌کند.

* آموزش زبان انگلیسی با صدای یک انگلیسی زبان: در درس اول، مهارت شنیداری مورد تأکید قرار گرفته است که دیالوگ است؛ به این معنی که دانش‌آموزان سی‌دی را گوش می‌دهند.در این سی‌دی، مکالمه‌ها توسط کسی بیان می‌شود که زبان بومی‌اش، انگلیسی است؛ یعنی با همان لهجه انگلیسی اما هم‌سن و سال دانش‌آموزان است و بر این اساس مهارت گوش دادن و سپس مهارت صحبت کردن تقویت می‌شود. * دانش‌آموزان خواهند توانست با یکدیگر مکالمه کنند: ترس دانش‌آموزان باید از درس زبان انگلیسی بریزد. خروجی درس زبان انگلیسی این است که دانش‌آموزان بتوانند با یکدیگر مکالمه و محاوره‌های ساده را داشته باشند و خودشان را معرفی کنند؛ ضمن اینکه بتوانند در محیطی خارجی که قرار می‌گیرند، ارتباط برقرار کنند. وی ادامه داد: در مهارت خواندن نیز دانش‌آموزان باید بتوانند متن‌های ساده را بخوانند و در مهارت نوشتن حداقل یک مقاله 10 سطری را به زبان انگلیسی بنویسند.

* دو کتاب، سی‌دی و فلش کارت: دو کتاب برای دانش‌آموزان اول متوسطه اول در درس زبان انگلیسی پیش‌بینی شده است، افزود: کتاب درسی و کتاب تمرین‌های خانه با همان مدل‌هایی که در خیلی از مراکز آموزشی زبان انگلیسی ارائه می‌شود، پیش‌بینی شده است؛ البته رویکرد فرهنگی و تربیتی در آن لحاظ شده است. در کنار این دو کتاب، سی‌دی مدرسه و فلش‌کارت برای آشنایی دانش‌آموزان با لغات پیش‌بینی شده است و در تلاش هستیم که همراه با کتاب‌های زبان انگلیسی، سی‌دی نیز الصاق به آن ارائه شود.

 


 
lesson plan
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:

Daily Lesson Plan

:Teacher’s Name

Lesson No. 3 

Class Name: Grade 1

Lesson Start Time: 15:30 p.m.

Date: 28/5/92

Length of Lesson: 30 minutes

 

Teaching Points

Conversation + Practice

Main Lesson Aims

Helping students develop functional language ability to talk about their age and dates

Target Language Items

Vocabulary: age, birthday, months of the year, really, numbers 1 to 31

Expressions

It's my birthday (today

.Happy birthday

؟How old are you

.I'm …… years old

؟When's your birthday

.(It's in (Bahman

؟How do you say this in English

Context

(what you will do to engage students cognitively, affectively and socially)

 

Involving students in real conversational context in which they will work in pairs to talk about their age and dates

Entry Behavior

(what your students already know about the subject)

The students might already know English words such as birthday, Mehr, and 12 .

 

Assumptions

(ideas based on which you choose your methodology)

Based on CLT

presentation of authentic rich input, involving students in

pair/group work, practice for fluency purposes, asking students to personalize functional language/ making use of any devices that help students (according to their age, interest, etc.)

Evaluation

(How you make sure your students have achieved the aims)

Students will get involved in real communication to

demonstrate their functional knowledge and ability.

Time

30 minutes

Predicted Problems

Some students might not know the exact date of their birthday

Materials Used

Student Books, CD, a CD Player, flash cards, a cake, a funny hat, and some candles

 

 

 

Steps

Time

Teacher's Role

Students' Role

1

5 min.

 • Enters the class as she carrying a box
 • Greets to the students and puts the box on her table
 • Tells Aref, one of the students, that he should go to the manager's office because she wants to see him.
 • As Aref leaves the classroom, she opens the box and takes out the cake, the hat, and candles and tells the students that today is Aref's birthday and his mom is going to make him surprised. She asks the students to accompany her
 • . Then, she writes the words birthday, cake, hat, and candle on the board and asks them to repeat them after her. She asks them to sing the song Happy Birthday to you as Erfan is blowing out the candles.
 • Erfan comes back to the class and the party begins.

Answer to the teacher's greetings, open their books to page 16, and listen to the teacher's explanations

2

2 min.

Preparation

 • She asks them to open their books to lesson 3 on page 16 and explains the objectives of the lesson to them in Persian:  learning to talk about your age and dates, learning 3 letters of the English alphabets (I, T, N) and their sounds.
 • Asks them to look at the conversation and answer to her questions (in Persian):

مکالمه بین چه کسانی صورت می گیرد؟

موضوع مکالمه چیست؟

شما چند سال دارید؟

آیا شما تاریخ تولد خود را می دانید؟

Look at the conversation and answer to the teacher's questions in Persian.

3

6 min.

Presentation

 • Asks the students to look at the picture again and listen to the conversation on CD.
 • Plays the CD completely  and for the next time, stops it after the first utterance. Asks them to guess what the next utterance is.
 • Continues with the next exchange. To check their understanding, asks them questions in Persian:

 

نام دانش آموز چیست؟

او چند ساله است؟

متولد جه ماهی است؟

معلم چگونه سن او را می پرسد؟

معلم چگونه ماه تولد او را می پرسد؟

دانش آموز چگونه به معلم پاسخ می دهد؟

Follow the teacher's instructions and answer to her questions.

4

6 min.

Practice 1

 • Tells the students that they are going to learn different ways of saying their age.
 • Tells them what each turn means.
 • Reviews numbers 1-12 with the students.
 • Tells them what the word age means and ask them to repeat it several times.
 • Divides the class into two groups, plays the CD two times and asks each group to repeat one turn.
 • Tells the class to ask the teacher her age.
 • Asks the students to pair up and practice asking each other about their age. Walks around the class and monitors the groups. (They can refer to the photo dictionary at the end of their student books for words they don’t know).
 • Invites pairs to come to the front of the class to role play the questions and answers.

 

Listen to the teacher and follow her instructions.

5

6 min.

Practice 2

 • Tells the students that they are going to learn different ways of asking about and saying dates.
 • Tells them what each turn means.
 • Tells them what the word date means and asks them to repeat it several times. Also reviews the months of the year with the students.
 • Plays the CD two or three times and asks them to repeat the turns.
 • Tells the class to ask about her birth month.
 • Asks the students to pair up and practice asking each other’s birth months. Walks around the class and monitors the groups. (They can refer to the photo dictionary at the end of their student books for words they don’t know).
 • Invites pairs to come to the front of the class to role play the questions and answers.

Listen to the teacher and follow her instructions.

6

5 min.

Follow up

 • Asks the students to open their work books and do the exercises in pages 18, 19, 20, and 21 according to the instruction.
 • Walks around the class and monitors them as they are doing the exercises.

Opens their work books and do the exercises based on the teacher's instructions

 

 


 
مواد آموزشی زبان انگلیسی
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:
الیت های این بخش بر اساس کتاب های دوره ی راهنمایی طراحی شده اند و برای تمرین بیشتر درس های مختلف کتاب می توانند مورد استفاده قرار گیرند. روش استفاده از هر فعالیت در بخش Teacher's Note آن تشریح شده است. 
                      Animals, Verbs connected with places
       CAN & CANNOT, Revision of animal names
                                       Daily habits and times
                                                 Daily Routines 1
                                                 Daily Routines 2
                               Numbers  , Colors &  Letters
                                                                   Numbers
                                                     Ordinals - Months
                                Present continuous - Weekdays
                                                          Question forms
                                     Singular & plural vocabulary
                                                                                                                                               Telling the time                                                      
                                           Verb HAVE & body parts
                        Vocabulary, DO & DON'T, Adjectives
                                                 Weather & Verb review
                                                                     Traveling
                                        Present Continuous & Clothes

 
ترجمه بعضی از آیات قرآن کریم
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ

.I seek refuge with God from Satan the outcast

 

AL-Ikhlas

In the name of Allah The compassionate The Merciful

*Say: He is GOD, ONE* God The everlasting refuge

Who has not begotten, and has not been begotten*and 

 

 

 

«لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللّه»

There is no power and no strength except Allah's the highest high the Almighty

  

 

وَ مَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ          

                                                                                                و خدا از آنچه مى کنید غافل نیست          

 

   Allah is not heedless of the thing they do             

 

                                               

 

 

THE MEN 

In the name of Allah The compassionate The Merciful

 

*Say I take refuge with the Lord of men

The king of men *the God of men* from the evil of the

slinking wishever* Who wishpers in the breasts of

*men* Of jinn and men

 

 

 

فٌاذکرونی اٌذکرکٌم واشکروالی ولاتکفرون.

 

پس مرا بیاد آرید تا بیادتان آورموشکرم بگذارید وکفران نعمتم نکنید.

 

So remember Me and I will remember you and thank me and do not be ungrateful to me.

 

  

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الهم اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً انک علی کل شی ءٍ قدیر

 

O Allah fill my heart and mind with true enlightenment discerning intelligence quick understanding and knowledge verily thou art able to do all thin

 

 

 

 

ذکر ایام هفته

The days of week prayers

 

شنبه : یا رب العالمین             

       O the Lord of the worlds

یکشنبه: یا ذالجلال والاکرام 

O the Lord of Majesty and kindness

دوشنبه : یا قاضی الحاجات                                                                                                                  O the judge of needs

سه شنبه :یا ارحم الرحمین                                                                                                                   O the most merciful

چهارشنبه : یا حی یا قیوم                                                       O everliving O self- subsistent 

                                   

پنج شنبه :       لا اله الا الله الملک الحق المبین

 

جمعه :الهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم             

  

OAllah  bless Mohammad and children of  Mohammad and children of Mohammad very

soon as early as possible send him to us

 

 

 

 

الهم صل علی محمد و آل محمد

God send your peace blessing over Mohammad and his family

 

 

 

 

بسم الله الرُحمن الرُحیم

رُبُنا آتنا فی دِنیا حَسنه وفی الاخره حَسنَه وَقنا عَذابِ النار

 

Our Lord , give us good in this world and good in the hereafter and save us from the punishment of the fire

 

 

 

اٍن الله بٍالناس لٍرءوف رَحیم

خداوند نسبت به مردم بسیار ریٔوف و مهربان است.

God is all gentle with the people all compassionate

 

 

وَمَا الله بٍغفل عَما یَعلَمون

خداوند از انجه که می کنند غافل نیست

God is not heedless of the things they do

 

 

 

فَاستَبقوا الخَیرات.

پس به سوی خیرات هر جا که بودید سبقت بگرید.

So be you forward in good works

 

 

 

ان الله علی کل شی قذیر

خداوند بر همه چیز قادر است.

God is powerful over everything

  

 

<<صدق‌الله‌العلی‌العظیم>>

 

 

 


 
alphabet letters games
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

 بازی واسلاید سال هفتم(متوسطه اول)   

 

اسلاید یادگیری حروف الفبا (باتوجه به شکل های داده شده حروف را ترسیم کنید)         

      Learn the Alphabet - LearnLetters online  سبز 

 

 

 

اسلاید یادگیری کلمات وجملات کوتاه 

                         اینجا را کلیک کنید  سبز                            

                            Click Here for playing On line                       

 

 

 


بازی حروف( هر کلمه را به جایگاه مخصوص خود انتقال بده .)

 اینجا را کلیک کنید  سبز    

  Play Letter Sounds on-line    

 

 

  See Backpack Bear's Books on More.Starfall.comSee Geometry and Measurement on More.Starfall.com         
Back to ABC Back to ABC
Make a Snowman   Learn to read
Find a Four Leaf Clover Count to 100! Every day is Earth Day! More Holidays
 
  Play Book Skills
Start 1
  an   at    
Zac the Rat Zac the Rat How the Alphabet Got Its Order
Alphabet
2
  en   et    
Peg the Hen Peg the Hen Left to Right (How We Read and Write)
Left to Right
3
  ig   ip    
The Big Hit The Big Hit The Vowels Save the Day
Vowels
4
  ot   og    
Mox's Shop Mox's Shop
sh
5
  ug  
Short Vowel
Gus the Duck Gus the Duck The Amazing Silent-E
Silent E
6
  Make a Word, then add the Silent E Picture Find: Long-A Words
Long-A
 
Jake's Tale Jake's Tale
wh
7
  Make-a-Word, Double-E ink    
Pete's Sheep Pete's Sheep
th
8
  Make-a-Word, Long-I Make-a-Match: Short Vowel Review
Sight  Words
 
Sky Ride Sky Ride
ch
9
  Make-a-Word, Long-O Picture Find: Long-O Words
Long-O
 
Robot and Mr. Mole Robot and Mr. Mole Chunk That Word
Chunking
10
  Make-a-Word, Long-U Make-a-Match: Long Vowel Review
Long Vowel
 
Dune Buggy Dune Buggy The Lonely Vowel at the End of a Word
Lonely Vowel
11
  Make-a-Word Make-a-Match: Long Vowel Review
Two  Vowels
 
Soap Boat Soap Boat When Two Vowels Go Walking
Two Vowel
12
  Make-a-Word    
Car Race Car Race  
13
  Make-a-Word Picture Find: R-Controlled O
R-Control O
 
My Horse Glory My Horse Glory  
14
  Make-a-Word Make-a-Match: Long Vowel Review
R-Controlled
 
Surfer Girl Surfer Girl  
15
  Picture Find: R-Controlled O
Y as Long E
Make-a-Match: More Vowels Review
More Vowels
 
My Family My Family Y Can Be a Vowel
Y as a Vowel
  Go to It's Fun to Read


 
پاورپوینت های آموزشی
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:


                                        

 

پاورپوینت های آموزش زبان انگلیسی

 

درس اول

دانلود

درس ششم

دانلود

درس دوم

دانلود

درس هفتم

دانلود

درس سوم

دانلود

درس هشتم

دانلود

درس چهارم

دانلود

درس نهم

دانلود

درس پنجم

دانلود

درس دهم

دانلود


 
آموزش رنگ ها
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

colours

رنگ ها جزو صفات می باشند وقبل از اسم وبعد از افعال to be می آیند وصفات جمع بسته نمی شوند. 

 


 
افعال کمکی
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

   there is   &  there are

 

Read the sentence, decide on the answer, 
then click the answer button to see the correct answer

 
 1.  There  many animals in the zoo
 There  a snake in the window
 There  a zebra in the grass
 There  lions in the zoo, too
 There  many baby lions near their parents
 There  a bird next to the tree
 There  many monkeys in the trees
 There  an elephant in the zoo
 There  some water in the lake near the elephants
 There  birds in the zoo
 There  many people visiting the animals today
 There  many children, too
 There  a gorilla in the tree
 There  some grass under the tree
 There  bananas in the tree with the gorilla
 There  many birds near the gorilla
 There  a rock near the tree
 There  many sharks in the aquarium
 There  an eel in the aquarium, too
 There  lots of water for the fish
            There  many animals to see at the zoo 
آموزش ساعت
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

?what time is it

                      

 

Geometry & Measurement 

 

LEARN TO TELL TIME
Learn to Tell Time! This elementary activity is great fun for all children in the computer lab or at home! Kids practice setting the time on the clocks by selecting a type of clock and then dragging the hands of the analogue clock or by clicking the up and down buttons of the digital clock.
*There are four levels of difficulty.
Recommended for Grades: 1,2,3,4,5
Advertisement
 

 


 
( زمان حال ساده ) present simple tense
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:


درس 7 سال دوم راهنمایی          لبخند            book2 lesson 7  

   

?How do we make the Present Simple Tense    

 

 

                                                                                              subject + auxiliary verb +main verb        
        

There are three important exceptions
For positive sentences, we do not normally use the auxiliary
For the 3rd person singular (he, she, it), we add s to the main verb or es to the auxiliary
For the verb to be, we do not use an auxiliary, even for questions and negatives

Look at these examples with the main verb like

                                                                                       subject + auxiliary verb + main verb

    

.I like coffee


.she likes  coffee
   
 

. we do not like coffee

 

.He does not like coffee 

 

?  Do you like coffee


Does she like coffee
Look at these examples with the main verb be. Notice that there is no auxiliary:  (subject  +  main verb):

        .I  am  French
. they are  French
.He is  French
 . I  am  not  old
.You  are not  old
.she is not  old
? Am  I  late
? Are  we late
Is he late


? How do we use the Present Simple Tense


We use the present simple tense when
the action is general

the action happens all the time, or habitually, in the past, present and future
the action is not only happening now
the statement is always true

.John drives a taxi

It is John's job to drive a taxi. He does it every day. Past, present and future


Look at these examples


I live in New York
The Moon goes round the Earth
John drives a taxi
He does not drive a bus
We meet every Thursday
We do not work at night
Do you play football


Note that with the verb to be, we can also use the present simple tense for situations that are not general. We can use the present simple tense to talk about now. Look at these examples of the verb "to be" in the present simple tense - some of them are general, some of them are now:Am I right

Tara is not at home
You are happy

The situation is now

   I am not fat
Why are you so beautiful
.Ram is tall


 
کتاب داستان های کوتاه
ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

 

small library

  

Talking Library

 

 

 

   
See Pop Bubbles on More.Starfall.com
See Geometry Maze on More.Starfall.com
 
 
The Wooden Horse The Wooden Horse
The Woman Runner The Woman Runner
Midas Touch Midas Touch
Pegasus Pegasus
Wings Wings
The Maze The Maze
  
بازی با اعداد
ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

 

numbers                 

 

Addition and Subtraction 
آموزش گرامر درس دوم سال سوم راهنمایی
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:


آموزش قیود تکرار: adverbs of frequency 

 

 قیود تکداد عبارتند از :usually  -  some times  -  often   -  always  -  never  -  ever  ......

که جایگاهشان در جمله بعد از فعل کمکی وقبل از فعل اصلی می باشد.

ترتیب کلمات در جملات خبری در زبان انگلیسی به گونه زیر است :


قید زمان +قید مکان +قید حالت +مفعول +فعل اصلی +قید تکرار +فعل کمکی + فاعل


Adverbs of Frequency Quiz

 

Choose the correct word or phrase to complete the English grammar question

Q: I ______ early on Saturdays


 get up usually
 usually get up
 get usually up

Q: She ______ late for work

 never is
 is never 

 

Q: Peter _____ work so late

 doesn't usually
 usually doesn't
 doesn't never

 

؟Q: ______ for work

 Often you travel
 Often do you travel
 Do you often travel 

Q: When _____ your homewor

 usually you do
 usually do you do
 do you usually do

Q: She _____ late for class

 often is
 is often
 are often

Q: My friend Jane _____ to concerts on Saturday evenings

 goes sometimes
 does sometime go
 sometimes goes

Q: When do you _____ get up for work

 always
 ever
 usually

 

 


 
گرامر درس دوم سال سوم
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:
 
گرامر درس 3 سال سوم راهنمایی
ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:

اسم های قابل شمارش واسم های غیر قابل شمارش:

 

اسم هایی که بتوانیم انها را بشماریم یعنی بتوانیم در اول انها a یا an بیاوریم ویا جمع انها را بنویسیم به انها اسم های قابل شمارش گویند

مانند    

                               a cat   _   cats

 

                   an umbrella      _     umbrellas

 

اسم هایی که قابل شمردن وجمع بستن نباشد به انها اسم های غیر قابل شمارش گویند. در اول اینگونه اسم ها   some  -alittle  -alot of  - much  میتوانیم بیاوریم.مانند:

 

some coffee      -      alot of sugar      -      alittle milk      -     much money

 

اسم های قابل شمارش با How many سوالی می شود واسم های غیر قابل شمارش با How much سوالی می شود. 


:Countable and Uncountable Nouns

:Look at these rules

 • We use "a" with objects we can count the begin with a consonant Example: a book
 • We use "some" with object we can not count Example: some milk
 • We use "an" with object we can count that begin
 • with a vowel Example:  an egg 

  

؟Do we use a, an or some for these words

  

 • book 
 • rice 
 • apple 
 • music 
 • tomato 
 • rain 
 • cassette 
 • egg 
 • food 

 

 

 

Complete the questions using much or many

  • How  money do you have
  • How  people live in your city
  • How  does that book cost
  • How  rice is there
  • How  apples are there in the basket
  • How  petrol do we need
  • How  children are in the class
  • How  teachers do you have
  • Countable and Uncountable Nouns - Quiz

   Find the mistakes in the sentences and questions below

   • How much apples do you want
   • ?Do you want tea
   • I have four childs
   • I'd like some sandwich
   • ؟How many wine do we need
   • ؟Can you buy a rice for tonight
   • ؟How many peoples are coming to the party
   • I have some five dollar bill
   • I'd like some fruits
   • ؟How much vegetables do we have

 


 
آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٧  کلمات کلیدی:

درس چهارم 
زمان گذشته ساده

 

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است که نکات آن در زیر آورده شده است. 
 زمان گذشته به عملی اشاره می کند که در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

 I play football every day.                                       (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازی می کنم

.I played football yesterday

(زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

. They watch T.V every night

(زمان حال ساده)
آنها هر شب تلویزیون تماشا می کنند

They watched T.V last might

(زمان گذشته ساده) 
آنها دیشب تلویزیون تماشا کردند

۲ – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اینصورت برای ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه می شود مثلاً

Live –> lived 
Close –> closed 
Arrive –> arrived

3 – بعضی از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض می شود. مانند :

Study –> studied

4 – جمله هایی که مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قیدهای زمان گذشته همراهند . شما با قیدهای زمان زیر آشنا هستید

Yesterday : ‌دیروز
Last night : دیشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل یا دو روز پیش
(last به معنای گذشته و ago به معنای قبل می باشد)


۵ – برای منفی کردن زمان گذشته از کلمه did not استفاده می شود و فعل به صورت اول خودش برمی گردد.

I played football yesterday .                                           (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

I did not play football yesterday

(زمان گذشته ساده منفی شده) 
من دیروز فوتبال بازی نکردم

به جای did not می توان از مخفف آن didn’t هم استفاده کرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – برای سؤالی کردن زمان گذشته از فعل کمکی did که گذشته do است استفاده می شود. فعل did را در ابتدای جمله استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله به صورت اول خودش بر می گردد.

I played football yesterday.

(زمان گذشته ساده ) 
من دیروز فوتبال بازی کردم

 ؟Did I play football yesterday

(زمان گذشته ساده سؤالی شده) 
آیا من دیروز فوتبال بازی کردم؟

 

تمرین :
۱ – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

 when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالی کردن از فعل کمکی did استفاده می شود و فعل اصلی جمله (visited) به حالت اول خودش برمی گردد.

 Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل کمکی did استفاده کرده ایم و فعل اصلی جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر می گردد.

 …………..?
Yes , I bought a nes shirt . 
پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل کمکی did برای سؤال کردن استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر می گردد.

 ……………..?
No, she didn’t give me the dictionary.
پاسخ : Did she give the dictionary?

برای سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده می شود و فعل به صورت اول خدش استفاده می شود.

 

۲ – پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

 Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به کار ببریم.

Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don’t)

پاسخ : did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد.

 

 

 

 


 
( طرح درس) lesson plan
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦  کلمات کلیدی:

 Lesson plan        Subject : present continiuous tense     Title of lesson :  who is speaking?   Grade:  2          L esson : 9       Time : 60m         Teacher : Azarinia             Date 1391  

(Preparation: to say hello & greeting students in target l.g.(1m)

(To call the rolls in English.(1m)

Aim:to learn telling the sentences with present continiuous tense &use it correctely in English sentences.

اقـــــــــــدامـــــــات قبـــــل از تــــــــــــدریس

اهداف کلی

To familiarize the students with present continuous tense, question and negative forms of it.

اهداف رفتاری

 1. The students learn the new words with correct pronunciation, and use them in their own-sentences.2. They can perform some actions in present continuous tense.3. They can ask some questions in this tense, and answer them, with short and complete sentences.

4. They can compare  this tense with simple present tense.

5. They can learn and perform the dialogue.

روش تدریس

Eclectic method (role play, real situation, mime method, …) Problem solving

مدل کلاس و گروه آموزشی

Classroom, Group working / dividing the students in to several groups.

رسانه آموزشی ویژه

Book, whiteboard, charts, flash cards, real situation, slide(powerpoint), marker, pictures,CD (khate sefid),and computer.

اجــــــــــرای تــــــــدریس (فرایند یاددهی، یادگیری و تعامل تجربیات)

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

-For motivating the students: we show some pictures in the computer about activities that some people are doing.                                                -The students watch & listen to slide in the computer which is about present continuous tense.                                                                -Acting some works in the class and asking the students: "What am I doing". -Asking some questions about the works that their friends are doing in the classroom or in the school yard. (Time: 13 m)

ارزشیابی تشخیصی

Asking questions about simple present tense, to relate it with new lesson. Some questions about the actions they do habitually.(Time: 5 m)

فعالیتهای معلم – دانش آموز

1. Presenting new words by using real situations and real objects. Using the new words in short and easy sentences.Giving synonyms & antonyms of some words.                                                                               2. Presenting the dialogue by showing charts. Repetition in chorus, in group and individually.

3. Performing some acts in present continuous tense.

4. Showing the words of some sentences on the flash cards. Then arrange a correctsentence.The students make sentence in present continuous tense.Then change the sentence to question form by changing their places, Then answer with: Yes and No and etc.(Time: 15 m)

ارزشیابی تکوینی و پایانی

a.In oral form asking the students to say sentences about the acts of teacher and students in the classroom.

b. To show the  written form  ( By flash cards ):  Want them to change some simple present sentences to present continuous tense by adding (to be verbs), (ing), (now) cards, that are written on isolated cards. Then show the negative and question forms of them and give answers them by cards.( problem solving ) (Time:10m)

فعالیت خلاقانه

دانش آموز

The students perform the dialogue in real situation by using two phones in their hands. They change some words and add the words, which they usually talk with each other when they call. (Time:10m)

تعیین تکلیف (عمومی، گروهی، انفرادی)

Giving homework to the students. Explaining the drills which are in the book. (Time: 5 m)

فعــــــالیت هـــــای تکــــــــــــمــــیلی

فعالیت مکمل

- To write a new dialogue and act in class.- Use the new words in their own sentences.

- To write some sentences or a composition about their daily   

 Works in the present continuous tense.- Each group make some cards in simple present tense and   changethem to present continuous by role play,. Show the negative and

question forms of them and answer them.- Want the students to bring their story books to find the sentences which are in the present continuous tense

فعالیت فوق برنامه

 - (attention to class situation) Taking the students to school yard in some groups. Each group acts some activities in the present continuous tens and asks questions from each other and give short and complete answers with Yes or No.                                                                  -giving test work sheet to students about present tense


 
Test
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥  کلمات کلیدی:

  تست درباره حروف تعریف (a- an- the )

  

After only ....... hour'swalking,they were

very tired
....
   a
      the
  an

.What time do you have ....... breakfast
    an
    a
   the
 .....
Her grandmother lives in a special home for ...... elderly
      a
    an
    the
 .....

After I retire, I want to travel round .... world
    a
    an
    the
    ---

That was one of ..... best films I've ever seen
    ---
    the
    an
    a

.He lives in ..... Germany
      a 
   ---
      an
  the

Tanju is learning to play ..... bass guitar
   ---
     the
   an
   a

What did you do ...... whole week
    ---
      an
   the
     a

We bought ......... book about construction last week
    a
   ---
    an
   the

She is having ........ unhappy marriage
   a
    an
    the

.....

...We found ........ cat that had been abandoned by its owners
    a
   the
   an
....

..... English is my favorite language
   a
    an
    the
    ---

Do you think there is ..... life in ..... space?
    a / ---
   --- / ---
    the / the
    the / ---

They're ......... international company with offices in London, Rome and Paris
    an
    the
   ---
    a
The young actress lives in ....... north of Chicago
    an
    the
      ---
a


 
یاد خدا
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

 

 

live in such away that those who know

you but don't know Allah will come to

know Allah because they know you 

 

 

 

چنان زندگی کن که کسانی که تو را

می شناسند اما خدا را نمی

شناسند به واسطه آشنایی با تو با

          خدا آشنا شوند.       


 
بازی با حروف واعداد
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۱  کلمات کلیدی:

 

LEARN TO TELL TIME
Learn to Tell Time! This elementary activity is great fun for all children in the computer lab or at home! Kids practice setting the time on the clocks by selecting a type of clock and then dragging the hands of the analogue clock or by clicking the up and down buttons of the digital clock.
*There are four levels of difficulty.
Recommended for Grades: 1,2,3,4,5
Advertisement
 

 
adjective games
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠  کلمات کلیدی:
 
صفات وجایگاه آنها
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠  کلمات کلیدی:

 

 

 

ADJECTIVES

  

 

 

Adjectives PPT - BBSC English 8J

 

                                 

 

 

Adjectives and Adverbs - Parts of Speech - Language Arts E

 

Fun with Adjectives